Intracommunautaire levering

Binnen de EU landen* is sprake van vrij goederenverkeer. Voor zakelijke afnemers, die goederen aankopen in landen binnen de EU, gelden speciale regels voor de btw. Hierdoor wordt er altijd in één land btw betaald: of in het land van herkomst of in het land van bestemming van de goederen.

Wat zijn intracommunautaire leveringen?

Er is sprake van een intracommunautaire levering, bij een aankoop van goederen in een ander EU-land, als:
– goederen vervoerd worden naar een ander EU-land;
– de koper btw verschuldigd is voor de intracommunautaire verwerving van de goederen.

Het vervoer naar een EU-land moet samenhangen met de levering van de goederen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is op de levering het 0%-tarief van toepassing.

Voorwaarden voor toepassing van het 0%-tarief

Voorwaarde 1: zakelijke afnemer is de btw verschuldigd in het andere EU-land. Bij een intracommunautaire levering mag het 0%-tarief alleen worden toegepast als de zakelijke afnemer in eigen EU-land btw verschuldigd is wegens een intracommunautaire verwerving. In het algemeen is dat het geval als de koper een geldig btw-identificatienummer opgeeft. De juistheid van het BTW nummer en het factuuradres wordt geverifieerd.

Voorwaarde 2: de goederen worden daadwerkelijk naar een ander EU-land vervoerd. Er dient aan de hand van de administratie worden aangetoond dat de goederen daadwerkelijk naar een ander EU-land zijn vervoerd. Aan één enkel document is in het algemeen niet voldoende. Belangrijk is het geheel en de samenhang tussen documenten. Het gaat bijvoorbeeld om:
– orderbevestiging;
– bewijs van betaling uit het buitenland;
– transportverzekering;
– vervoersbewijs;
– vervoersverklaring;
– factuur op naam van de zakelijke afnemer.


Op het moment dat de factuur wordt gegenereerd, dient duidelijk te zijn of aan de voorwaarden voor een intracommunautaire levering is voldaan. Bij enige twijfel, is het 0% tarief niet van toepassing en wordt Nederlandse btw in rekening gebracht. Er kan altijd btw terug worden gevraagd via het Belastingdienst van de EU-land van vestiging.

Zakelijke afnemer kan alvorens gebruik te maken van deze regeling worden gevraagd de ingevulde vervoersverklaring per email of per post toe te sturen. Ons adres vindt u op de vervoersverklaring.

Klik hier voor de om de vervoersverklaring van Veronica NAIL-PRODUCTS® te downloaden.

 

Voor meer informatie over de intracommunautaire levering, Belastingdienst.nl: Btw berekenen bij export goederen naar EU-landen

 

*De EU-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.