Garantie

Veronicanailproducts.nl wil aan u als klant een product te leveren dat voldoet aan uw verwachtingen die u als klant daarvan mag hebben.

Wettelijke garantie

Fabrikanten geven fabrieksgarantie op hun producten. U krijgt van veronicanailproducts.nl standaard tenminste 12 maanden garantie op alle artikelen die u bij ons koopt. Gedurende deze periode zijn reparaties gratis. Hierop geldt als uitzondering: uw klacht wordt ongegrond bevonden (bijv. door een bedieningsfout) of niet het gevolg is van een fabrieksfout maar van een andere oorzaak (bijv. door blikseminslag, doorbranden of vochtschade). In dat geval zijn wij genoodzaakt onderzoekskosten door te berekenen. Indien u toch tot reparatie wilt overgaan, dan worden de werkelijke transport- en reparatiekosten doorberekend.

Van garantie zijn volgende producten uitgesloten:

  • - Downloadbare producten, die reeds geraadpleegd zijn of ter downloaden zijn aangeboden.
  • - UV bulbs.

Veronicanailproducts.nl werkt met een Carry-in garantie. Carry-in garantie betekent dat als u een product binnen de gestelde garantietermijn terug wilt sturen, zijn de kosten van verzending voor uw rekening. Als de klacht gegrond is, komen binnen de garantietermijn, kosten van vervanging of reparatie voor rekening van Veronicanailproducts.nl.

Soms is het redelijk om een deel van de kosten zelf te betalen. Bijvoorbeeld als u het product een lange tijd op een normale manier hebt kunnen gebruiken en u dit door de reparatie langer kunt gebruiken. Of u hebt een product al lange tijd gebruikt en u krijgt een nieuw product. Als het redelijk is om een deel van de kosten door te berekenen, wordt u hierover vooraf geïnformeerd.

Gegronde klacht

De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • - Beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  • - onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • - normale slijtage en/of;
  • - beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Bron: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl, geraadpleegd op 12.01.2016.