Disclaimer

Algemeen

Veronicanailproducts.nl (Kamer van Koophandel 51915626), hierna te noemen Veronica NAIL-PRODUCTS, verleent u hierbij toegang tot veronicanailproducts.nl (de website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Veronica NAIL-PRODUCTS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Veronica NAIL-PRODUCTS spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Afbeeldingen: de getoonde afbeeldingen zijn een digitale weergave van de producten. De afgebeelde kleuren kunnen op uw scherm afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot kleur en patroon.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Veronicanailproducts.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Veronica NAIL-PRODUCTS.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Veronica NAIL-PRODUCTS. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Veronica NAIL-PRODUCTS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.