Etiket: verplichtingen tot nagelproducten

Voeldoet uw nagelproduct aan de wetgeving?

Staat u wel eens stil bij de vraag of de nagelproducten die u gebruikt veilig zijn? U brengt ze immers aan op uw lijf of dat van uw klanten met de bedoeling uzelf of hen te verzorgen en mooier te maken, maar wie zorgt ervoor dat u dat op een veilige manier kunt doen? Daar is de Cosmeticaverordening voor. In dit artikel zullen we kort uitleggen welke informatie u op de etiketten en/of verpakkingen van uw cosmetische producten zou moeten vinden om ervoor te zorgen dat u deze veilig kunt gebruiken.

Cosmetische producten

Ten eerste is het belangrijk om te definiëren op welke producten de regels die we zullen bespreken van toepassing zijn. Deze regels zijn opgesteld in de Europese cosmeticaverordening en gelden dan ook voor alle cosmetische producten: “alle stoffen of mengsels die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met de delen van het menselijke lichaamsoppervlak (opperhuid, beharing, haar, nagels, lippen en uitwendige geslachtsorganen) of met de tanden en kiezen en de mondslijmvliezen, met het uitsluitende of hoofdzakelijke oogmerk deze te reinigen, te parfumeren, het uiterlijk ervan te wijzigen en/of voornoemde lichaamsdelen te beschermen of in goede staat te houden of lichaamsgeuren te corrigeren” (Cosmeticaverordening, art. 2).

Zoals we natuurlijk zelf ook wel zouden kunnen bedenken, vallen de meeste nagelproducten onder cosmetica. Ze zijn bestemd om in aanraking te worden gebracht met onze nagels met het oogmerk deze te reinigen, in goede staat te houden en het uiterlijk ervan te wijzigen. Enkele uitzonderingen zijn bijvoorbeeld nagellijm en penseelreiniger, die deze functie niet vervullen.

Dan is nu de vraag: welke informatie vind ik op (de verpakking van) mijn nagelproducten?

Cosmeticaverordening

In de Europese cosmeticaverordening worden strenge eisen gesteld aan de etikettering van cosmeticaproducten. Niet voor niets natuurlijk, want het gaat om stoffen die we in aanraking brengen met ons lichaam! Cosmetische producten mogen dan ook alleen op de markt worden aangeboden indien de verplichte gegevens in goed leesbare, zichtbare en onuitwisbare letters worden vermeld op de verpakking van het product.  Dit geldt voor zowel de verpakking die direct in aanraking komt met het product, zoals het potje waar de nagellak in zit, als de verpakking van het product, zoals het doosje waarin het potje nagellak verpakt zit.

Vergelijk dit eens met producten afkomstig van bijvoorbeeld Chinese webwinkels, waar een flesje gelnagellak voor het luttele bedrag van slechts twee euro te verkrijgen is. U kunt zichzelf hierbij de vraag stellen of het veilig is dergelijke producten te gebruiken. Gebruikt u een product dat voldoet aan de eisen van de cosmeticaverordening, dan kunt u er vanuit gaan dat u deze gerust voor uzelf en uw klanten kunt gebruiken!

De cosmeticaverordening is geldig voor alle landen van de EU en is dan ook in alle officiële talen van de Europese lidstaten te vinden via http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1516453691577&text=cosmetica&scope=EURLEX&type=quick&lang=nl

Gegevensvermelding

Volgens artikel 19 van de verordening dienen zeven verschillende soorten gegevens vermeld te worden. We zullen ze hieronder even kort toelichten.

Naam

De (handels)naam en het adres van de verantwoordelijk fabrikant. Indien het product geïmporteerd is, moet bovendien het land van oorsprong worden vermeld.

Inhoud

De nominale inhoud op het tijdstip van de verpakking, aangegeven in gewicht of volume. Dit geldt voor verpakkingen die minimaal 5 gram of 5 milliliter bevatten. Op gratis monsters en verpakkingen voor eenmalig gebruik, evenals voorverpakkingen die gewoonlijk worden verhandeld per vast aantal stuks hoeft de inhoud niet verplicht vermeld te worden.

Houdbaarheidsdatum

De minimale houdbaarheidsdatum: de datum waarop het product, mits op passende wijze bewaard, zijn oorspronkelijke functie blijft vervullen. Deze datum of een aanwijzing waar deze datum op de verpakking te vinden is, wordt voorafgegaan door onderstaand symbool of aangeduid met de woorden ‘bij voorkeur te gebruiken vóór eind …’. De minimale houdbaarheidsdatum wordt duidelijk vermeld en bestaat uit maand en jaar of dag, maand en jaar. Indien nodig worden deze gegevens aangevuld met een vermelding van de omstandigheden waaronder de aangegeven houdbaarheid kan worden gewaarborgd.

De vermelding van de minimale houdbaarheid is niet verplicht wanneer deze meer dan 30 maanden bedraagt. In dit geval wordt aangegeven hoe lang het product na opening veilig is en zonder enig risico door de consument kan worden gebruikt. Deze informatie wordt aangegeven met onderstaand symbool, gevolgd door de periode (in maanden en/of jaren).

Voorzorgsmaatregelen

Op sommige producten zijn bijzondere voorzorgsmaatregelen van toepassing, zoals ‘contact met de ogen vermijden’. Deze verplichte voorzorgsmaatregelen zijn vermeld in bijlagen III tot en met VI van de cosmetische verordening en moeten dan ook verplicht vermeld worden op de verpakkingen van de desbetreffende producten.

Identificatie

Het nummer van de productiecharge of de referentie die het mogelijk maakt het cosmetische product te identificeren. Mocht het product te klein zijn om dit op te vermelden, dan volstaat het om dit alleen op de verpakking te vermelden.

Functie

De functie van het cosmetische product, behalve wanneer deze blijkt uit de aanbiedingsvorm ervan.

Ingrediënten

Een lijst van ingrediënten hoeft alleen op de verpakkingen van cosmeticaproducten te worden vermeld en dus niet op bijvoorbeeld de potjes zelf. De ingrediënten moeten wel per se worden aangeduid volgens de International Nomenclature Cosmetic Ingredients (INCI). 

De ingrediëntenlijst wordt opgesteld in volgorde van afnemend gewicht op het tijdstip van toevoeging aan het cosmetische product. Het ingrediënt dat als eerste wordt vermeld heeft dus de grootste bijdrage geleverd aan het product. Ingrediënten waarvan de concentratie minder dan 1% bedraagt mogen in willekeurige volgorde worden vermeld na alle ingrediënten waarvan de concentratie meer dan 1% bedraagt.

Algemene regels

Wanneer het in de praktijk onmogelijk is de bijzondere voorzorgsmaatregelen en ingrediënten te vermelden op de verpakking, geldt dat deze aanduidingen op een bijsluiter of aangehecht blad, etiket, strook of kaart mogen worden vermeld. 

De taal waarin de bedoelde aanduidingen worden vermeld wordt bepaald door de wetgeving van de lidstaten waarin het product aan de eindgebruiker wordt aangeboden.

Conclusie

We zien dat er veel informatie vermeld moet worden op de verpakkingen van onze cosmeticaproducten, met een goede reden natuurlijk. Dankzij al deze informatie weet u hoe u een product veilig moet gebruiken en kunt u de herkomst van het product achterhalen mocht er toch iets mis zijn. Is dat het geval? Meld het dan zeker bij uw leverancier en bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit! Wij doen echter ons uiterste best om u van alleen de allerbeste producten te voorzien en stellen natuurlijk uw veiligheid en veiligheid van uw klanten voorop. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over de etikettering van een product? Neem dan gerust contact met ons op!